שמחים שבחרת להצטרף אלינו

פותחים חשבון בבינלאומי בנייד

מבלי להגיע לסניף

  • לתושבי ישראל מגיל 16
  • לפותחים חשבון יחיד ו/או עם שותף/ה ושאינו בנאמנות
  • לבעלי תושבות מס בישראל בלבד

פותחים חשבון באפליקציה

היכנסו לחנות האפליקציות שלכם
השירות ניתן במכשירים תומכים ובכפוף לתנאי הבנק ואישורו

רוצה להגיע לסניף?

נתחיל את התהליך כאן באתר, נשלים פרטים, נתאם פגישה וניפגש בסניף לפתיחת החשבון לפתיחת חשבון בסניף