עמית/ה יקר/ה !
קרן ההשתלמות מעמידה לרשותך מחשבון אשר בעזרתו תוכל
להעריך את גובה המענק החודשי אשר תקבל בשנת ההשתלמות.
המחשבון נועד לשמש כלי עזר בלבד, ותוצאות החישוב ו/או השימוש
במחשבון אינם מטילים אחריות כלשהי על הקרן.
* ההנחיות כתובות בלשון זכר, אך מתייחסות לנשים וגברים כאחד.
חלק א': היקף מישרה ממוצע
נא להקליד את אחוז 'היקף המישרה הממוצע' ו -"Enter" או "Tab"
% היקף מישרה ממוצע של השנים המנוצלות לשנת השתלמות
אם 'היקף המישרה הממוצע' אינו ידוע לך- לחץ כאן
חלק ב': שיעור השתלמות
נא לבחור ולסמן 'שנה/חצי שנה השתלמות', 'שיעור השתלמות'
ו-"Enter" או "Tab"
אני יוצא ל:
שנת השתלמות
חצי שנת השתלמות
חלק ג': נתוני שכר עדכניים
לצורך הזנת הנתונים הכספיים עליך להכין את תלוש המשכורת העדכני שברשותך.
במידה ועבדת וחסכת לקרן אצל יותר ממעסיק אחד, בהקלדת נתוני השכר, יש לחבר את היקפי המישרה והסכומים של רכיבי השכר.
הערות:
- גובה מענק ההשתלמות ייקבע עפ"י הנתונים והכישורים האישים המופיעים בתלוש אוגוסט, ערב היציאה לשנת השתלמות.
- חלק מהרכיבים אשר מופיעים בתלוש השכר אינם חלק מהשכר לצורך ההפרשות לקרן ההשתלמות ולכן אינם מופיעים בטבלה שלהלן ואינם משולמים בשנת ההשתלמות. לדוגמא: החזר טלפון, נסיעות, תוספת פיצול, גמול ריכוז מקצוע ועוד.
- עמיתים בעלי שני הסכמי שכר עוז לתמורה + אופק חדש או עולם ישן >> לא יוכלו להשתמש במחשבון זה, מאחר ומחושב המענק ע"פ הסכם שכר אחד.
נתוני שכר:
*
היקף מישרה:
%
*
שכר משולב/ אופק חדש/ עוז לתמורה:
     ש"ח
הסכם מסגרת:
     ש"ח
שמירת שכר 7-9:
     ש"ח
תוספת מיזוג רכיבים:
     ש"ח
תוספת שקלית 2016:
     ש"ח
תגבור 94:
     ש"ח
תוספת שכר 2001:
     ש"ח
תוספת 2011+2008
     ש"ח
גמולי שכר:
גמול חינוך כיתה:
    ש"ח
גמול בגרות:
    ש"ח
גמול חינוך מיוחד/מחוננים:
    ש"ח
גמול ניהול/ ניהול נגרר:
    ש"ח
הדרכה:
    ש"ח
יעוץ:
    ש"ח
גמול דרגת קידום:
    ש"ח
גמול השתלמות:
    ש"ח
גמול הכשרה:
    ש"ח
סמינר:
    ש"ח
גמול תואר:
    ש"ח
פיקוח:
    ש"ח
תוספת ערבה:
    ש"ח
* שדות חובה
לקבלת התוצאה של 'גובה המענק החודשי', נא ללחוץ על כפתור "חשב".
ניתן לשנות את הנתונים ולחשב בשנית.
לאיפוס הנתונים, נא ללחוץ על כפתור "נקה"
ש"ח הערכת גובה המענק החודשי
בשנת השתלמות
לתשומת לבך:
המחשבון נועד לשמש כלי עזר בלבד, ותוצאות החישוב ו/או השימוש במחשבון אינם מטילים אחריות כלשהי על הקרן.
גובה המענק הסופי אשר ישולם לך יקבע עפ"י כל הנתונים המצויים בידי קרן ההשתלמות ויסתמך על טבלאות שכר של משה"ח המתפרסמות בחודש אוגוסט - ערב היציאה לשנת השתלמות.
ראוי לציין כי למענק הסופי יתווספו תשלומים שונים כגון: שכר לימוד, קצבת הבראה וכיו"ב.