מחשבון לחישוב סכום המשכנתא

יש להזין את יכולת ההחזר החודשית, שלא תעלה על 30% מההכנסה החודשית נטו של בני הזוג, משך המשכנתא בשנים ושיעור הריבית השנתית. לחיצה על לחצן ה- "חשב" תתן את סכום המשכנתא שתקבלו.

הערה: לחישוב מדויק יותר, כדאי ראשית לבדוק את נתוני הזכאות במחשבון הזכאות