אימות ערבות בנקאית החתומה באופן דיגיטלי

יש בידך כתב ערבות ? ניתן לבדוק האם הוא קיים בבנק

לתשומת לבך: ניתן לאמת את תוקף ותקינות החתימה המאושרת באתר האינטרנט של חברת קומסיין בע׳׳מ בכתובת הבאה: https://www.comsign.co.il