אימות ערבות בנקאית החתומה באופן דיגיטלי

יש בידך כתב ערבות ? ניתן לבדוק האם הוא קיים בבנק

אימות של כתב ערבות יש לעשות על פי פרטי ערבות מקוריים בלבד (לא כולל כתבי שינוי בערבות).

לתשומת לבך: ניתן לאמת את תוקף ותקינות החתימה המאושרת באתר האינטרנט של חברת קומסיין בע׳׳מ בכתובת הבאה: https://www.comsign.co.il