אנו שמחים להעמיד לשירותך מחשבון אשר יחשב את הטבות המס המקסימאליות מהפקדתך לחסכון פנסיוני או קרן השתלמות. המחשבון יציג לך את גובה המס השולי עבור הכנסתך השנתית וכן את ההפקדות המומלצות על מנת לקבל את הטבות המס המקסימאליות.
מחשבון הטבות מס לעצמאיים - שנת 2019
הכנס/י את הכנסתך השנתית  
מס שולי
הטבת מס לקופת גמל עצמאי
הטבת מס קרן השתלמות לעצמאי
________________________________________________________________________
פירוט מרכיבי הטבות המס בהפקדת עצמאי לחסכון פנסיוני
הכנסה מזכה חודשית
הכנסה מזכה שנתית*
הפקדה שנתית הטבת מס % הטבת מס
הפקדה לצורך זיכוי
הפקדה לצורך ניכוי
סה"כ
________________________________________________________________________
פרוט מרכיבי הטבות המס בהפקדת עצמאי לקרן השתלמות
הכנסה שנתית קובעת**
הפקדה שנתית הטבת מס % הטבת מס
הפקדה מוכרת לצורך ניכוי
הפקדה שאינה מוכרת לצורך מס
סה"כ
________________________________________________________________________
מחשבון זה כולל מידע כללי בלבד, והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ פנסיוני או ייעוץ מס המותאמים לצרכיו ולנתוניו האישיים של הלקוח.
המידע במחשבון מעודכן לשנת 2019.
* ההכנסה הקובעת לצורך חישוב הפקדות והטבות מס לקרן פנסיה/קופ"ג לעצמאי
** ההכנסה הקובעת לצורך חישוב הפקדות (והטבות מס) לקרן השתלמות לעצמאי
במידה וקיימת הפקדה לרכישת כיסוי "אובדן כושר עבודה"- ההמלצה ל"הפקדה לצורך זיכוי" תהיה 5% בלבד ולא 5.5% כפי שמחושב כאן.