הצהרת נגישות

אנו משקיעים מאמצים רבים, על מנת לבצע התאמות נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,
תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, ואף מעבר לכך. אתר זה מיועד לקהל סגור של משתמשים מסוימים
ולפיכך חובת ההנגשה אינה חלה עליו באשר אינו עונה להגדרה של "שירות ציבורי" לפי החוק.

לפרטים נוספים אודות כלל שירותי ההנגשה בבנק, ניתן להיכנס לאתר הבנק ולעיין בהצהרת הנגישות.
בכל שאלה או הצעת ייעול בנושא נגישות לאנשים עם מוגבלות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בקבוצת הבינלאומי.
פרטי רכזת הנגישות: גב' רות דיין, טלפון: 03-5645500, פקס: 03-5645522, דוא"ל: Dayan.r@fibi.co.il,
כתובת: רחוב רוטשילד 38 ת"א.